Zebrania 2017/2018

  • Rok 201729 maja 2017 – zebranie Zarządu i otwarte zebranie oddziału. Zawiadomiono 90 osób. W zebraniu udział wzięły 3 osoby. Zebranie poświecono sprawom bieżącym oddziału: przyjęciu nowych członków i uregulowaniu składek.

    19 czerwca 2017 – zebranie oddziału i zarządu oddziału. Zebranie poświecono sprawom bieżącym oddziału: przyjęciu nowych członków i uregulowaniu składek. W zebraniu wzięło udział 5 osób.

    14 października 2017 – Zebranie otwarte oddziału z udziałem Gościa – wykład otwarty Pani Katarzyny Synówki pt. „Procesy rozwoju – powodzenia i niepowodzenia w terapii grupowej w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic W Krakowie” Zostało powiadomionych 90 osób. W zebraniu wzięło udział 18 osób.

    10 listopada 2018 – Zebranie Zarządu i oddziału. Wystąpienie Pani Katarzyny Żabińskiej – Sikorskiej poświęcone superwizji. Zebranie poświecono sprawom bieżącym oddziału: przyjęciu nowych członków i uregulowaniu składek. Zostało powiadomionych 90 osób. W zebraniu wzięło udział 6 osób.

  • Rok 2016

15 stycznia 2016 – Zebranie zarządu i zebranie oddziału. Zebranie poświecono sprawom bieżącym oddziału: przyjęciu nowych członków i uregulowaniu składek. W zebraniu wzięły udział 4 osoby.

4 marca 2016 – zebranie zarządu i zebranie oddziału. Zebranie poświecono sprawom bieżącym oddziału: przyjęciu nowych członków i uregulowaniu składek.

W ramach zebrania dr Agata Giza-Zwierzchowska wygłosiła prelekcję pt. „Standardy diagnozy psychologicznej na podstawie uchwały Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP z dn. 21.06.2014 r.” Po wystąpieniu miała miejsce dyskusja. Zostały także omówione sprawy bieżące. W zebraniu wzięło udział 7 osób.

25 maja 2016 – zebranie Zarządu i oddziału. Zebranie poświecono sprawom bieżącym oddziału: przyjęciu nowych członków i uregulowaniu składek. W zebraniu udział wzięło 5 osób.

7 października 2016 – zebranie Zarządu i oddziału. Zebranie poświecono sprawom bieżącym oddziału: przyjęciu nowych członków i uregulowaniu składek.

Wykład p. mgr Magdaleny Stefańskiej  pt. „Indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego.”

Zawiadomiono 122 osoby; W spotkaniu uczestniczyło 7 osób.