Zebrania 2018

  • Rok 2018

12 grudnia 2018 – zebranie Zarządu oddziału

16 listopada 2018 – nadzwyczajne zebranie Oddziału i Zarządu poświęcone sprawom bieżących (rozliczeniu konferencji) i wyłonieniu Delegatów na Walne Zebranie Delegatów PTP 2018. Delegatami na Walne Zebranie zostały Panie: Agnieszka  Chybowska-Sandecka i Urszula Buryn.

27 października 2018 – Uczestnicy Konferencji „Świat w dziecku – dziecko w świecie” wzięli udział w nieodpłatnych warsztatach psychologicznych. Każdy Uczestnik wziął udział w jednym dowolnie przez siebie wybranym warsztacie.

 Spis  warsztatów które odbyły się w ramach konferencji w.w. dnia:

„Co ukrywa się za zasłoną złości?”sala 12, budynek H
Prowadząca: dr Elżbieta Zubrzycka (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)

Udział wzięło: 30 osób

„Kiedy rodzice rozstają się – jak pomóc rodzicowi wspierać siebiei dziecko” sala 04, budynek H

Prowadząca: dr Elżbieta Pieńkowska (Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego) Udział wzięło: 8 osób

„Terapia EMDR dzieci i młodzieży”sala 21, budynek H
Prowadzący: mgr Roman Szałachowski (Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego). Udział wzięło: 26 osób

Warsztat: „Model behawioralny w terapii dziecka”sala 22, budynek H
Prowadząca: dr Celina Timoszyk-Tomczak (Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego). Udział wzięło: 8 osób

„Tajemnice pod lupą. O czym młodzież mówi, a nie powinna. O czym młodzież mówi, a powinna.”sala 12, budynekH
Prowadząca: dr Elżbieta Zubrzycka (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)

Udział wzięło: 31 osób

„Dziecko wobec choroby przewlekłej w rodzinie”
Prowadząca: dr Małgorzata Maria Kulik (Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego) sala 04, budynek H, Udział wzięło: 9 osób

„Bajkoterapia – stwórz własną bajkę terapeutyczną”sala 21, budynek H, Prowadząca: mgr Katarzyna Szpunar (Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego), Udział wzięło: 15 osób

„Lęk przed psychoterapią adolescentów”sala 22, budynek H
Prowadząca: mgr Renata Olechnowicz (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1),  Udział wzięło: 20 osób

„Dobre i złe przyjaźnie – na czym polega dobra przyjaźń i jak o nią dbać?”sala 12, budynek H, Prowadząca: dr Elżbieta Zubrzycka (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne), Udział wzięło: 10 osób

„Gdy najbliższa rodzina odchodzi – radzenie sobie dziecka ze stratą.”sala 04, budynek H, Prowadząca: mgr Agnieszka Chybowska-Sandecka (Hospicjum Św Jana Ewangelisty, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii)

Udział wzięło: 10 osób

„Praca psychologa w instytucjach działających na rzecz dziecka – teoria vs praktyka.”sala 21, budynek H, Prowadząca: mgr Agnieszka Bączkowska (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Św Brata Alberta), Udział wzięło: 10 osób

7 listopada 2018 – druga część warsztatów konferencyjnych II Międzynarodowej Konferencji Psychologicznej  „Dziecko w świecie – świat w dziecku” Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Krakowskiej 69. Uczestnicy konferencji wzieli udział w następujących warsztatach:

„O czym milczą dzieci? Psychoterapia mutyzmu wybiórczego.”

Prowadząca: dr Agata Giza-Zwierzchowska (Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie) udział wzięło: 10 osób

„Kiedy ciało przemawia. Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych u dzieci i dorosłych.”

Prowadząca: dr Agata Giza-Zwierzchowska (Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie) udział wzięło: 8 osób

6 października 2018II Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna „Dziecko w świecie – świat w dziecku” Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Krakowskiej 69.

Liczba osób powiadomionych o konferencji: 980

Metody powiadamiania: media społecznościowe, maile, strona internetowa, plakaty

Liczba uczestników którzy aktywnie wzięli udział w konferencji (listy obecności): 187

Udział w konferencji był nieodpłatny.

12 września 2018 – zebranie Zarządu oddziału z Wykładowcami Instytutu Psychologii. Omówienie przebiegu konferencji. Uruchomienie strony WWW poświęconej konferencji ptp.szczecin.pl

19 maja 2018 – zebranie Zarządu oddziału z Dyrektorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego – Prof. dr hab. Zdzisławem Kroplewskim i dr Celiną Timoszyk-Tomczak

W zebraniu wzięły udział 4 osoby.

11 maja 2018 – zebranie oddziału poświęcone organizacji konferencji. Opracowanie programu i kosztorysu wstępnego konferencji.